Rozdzielacze

Niezbędnym elementem instalacji ogrzewania podłogowego są rozdzielacze. Jeżeli ma to być instalacja, w której będziemy indywidualnie regulować temperaturę w pomieszczeniach, rozdzielacze powinny posiadać zawory regulacyjne umożliwiające współpracę z siłownikami termicznymi, pozwalające na wyregulowanie właściwych przepływów dla poszczególnych pętli.


Rozdzielacze z rotametrami

Rozdzielacze bez rotametrów