Ogrzewanie podłogowe - system Basic Clip

  1. Pokrycie połogowe (płytki, ceramiki, panele drewnopochodne lub drewno)
  2. Wylewka betonowa (anhydrytowa) 85/65 mm
  3. 16 mm rura PE-RT
  4. Panel izolacyjny
  5. Dylatacja obwodowa (uniemożliwia przenoszenie dźwięku z połogi na ściany kompresuje wydłużalność termiczną konstrukcji)